10
dets

Riik suunab keskkonnaprojektidesse ligi 19 miljonit eurot

SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS:

KIKi nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta viimasest taotlusvoorust rahastada 374 projekti kokku 18,9 miljoni euroga. Suurimad toetussummad lähevad Tartumaale (1,8 miljonit), Harjumaale (1,6 miljonit) ning Ida-Virumaale (1,5 miljonit). Projektide eesmärk on aidata hoida Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi ning taastoota loodusvarasid.

Valdkondadest suurimad toetussummad lähevad jätkuvalt veemajandusse, kuhu suunatakse teise vooru otsustega kokku ligi 5,7 miljonit eurot. Sellele järgnevad looduskaitse 5 miljoni euroga ning atmosfääriõhu kaitse 2,8 miljoni euroga.

Koos viimase vooruga on KIK 2014. aastal keskkonnaprogrammist rahastanud kokku 956 projekti 44,1 miljoni euroga. Võrreldes 2013. aastaga kasvas toetavate projektide arv ligi 13% (2013 – 838 projekti) ning toetuste kogusumma 16% (2013 – 37 miljonit eurot).

„Meie jaoks on oluline, et projektid aitaksid kaasa reaalsete keskkonnaprobleemide ennetamisele või nende lahendamisele. Rahastuse saavad need projektid, mille positiivne mõju on tõestatud,“ ütles KIKi juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse KIKi keskkonnaprogrammist kümnesse valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääriõhu kaitse ja keskkonnateadlikkus.

Järgmine võimalus taotleda KIKi keskkonnaprogrammist toetust on juba 16. detsembril 2014, kui kuulutatakse välja 2015. aasta I taotlusvoor.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

Lisainfo:

ELINA KINK

kommunikatsioonijuht

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

Tel: 627 4330

Faks: 627 4170

GSM: +372 5687 5797

www.kik.ee/facebook

www.kik.ee