UUDISED

26
aug

Puidu hinnad kvartaliga langenud, ainsana tõusnud männipalgi hind

Okaspuupalkide osas on võrreldes kvartalitaguse ajaga kerges kasvus männipalk, mis maksab  keskmiselt rohkem kui kuusepalk.  Kuusepalkide hinnad on kvartaliga langenud kuni 3%. 2014. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind EMK hinnastatistika alusel männipalgil 74,65 €/tm, männipeenpalgil 68,31 €/tm, kuusepalgil 72,63 €/tm ja kuusepeenpalgil 67,44 €/tm.

  • Lehtpuu jämesortimentide keskmistest hindadest on  EMK hinnastatistika alusel 2014. aasta teisel kvartalil pisut odavnenud kasepaku ja kasepalgi hind. 2014. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind EMK hinnastatistika alusel  kasepakul 87,74 €/tm, kasepalgil 61,93 €/tm, haavapalgil 41,50 €/tm, lepapalgil 39,33 €/tm, lepapeenpalgil 28 €/tm.
  • Paberipuiduturul on olukord kvartalitaguse ajaga võrreldes oluliselt muutunud. Ainsana on kerges plussis kasepaberipuit. Nii männi-, kuuse- kui ka haavapuit on kvartaliga odavnenud, kusjuures okaspuupuit on odavnenud märgatavalt. Seisuga juuni   2014 olid keskmised tihumeetri hinnad: männipaberipuit 35,79 €, kuusepaberipuit 34,42 €, kasepaberipuit 35,42 €, haavapaberipuit 32,48 €. -0,1%
  • Küttepuidu hind tõusis aasta alguses üle 24 euro piiri ja püsis sellest kõrgemal kuni juunini, mil langes 23,88 euro tasemele. Kvartalitaguse ajaga võrreldes tähendab see 1,6% langust. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes on küttepuidu hinnakasv olnud väga tagasihoidlik (0,3%).
  • Hakkpuidu hind on TNS Emori statistika järgi möödunud kvartaliga odavnenud 0,9% ja aastaga koguni 11,6%, jäädes pidama tasemel 9,51  €/pm³. Saepuru hind on kvartaliga 1,5% kallinenud, kuid 2013. aasta sama ajaga võrreldes on hind hoopis 1,7% odavnenud, jäädes pidama tasemel 8,8,84 €/pm³ (vt joonis 6).
  • Puitgraanulite hinnad on pisut järele andnud, kukkudes kvartaliga võrreldes 3,7% ja aastaga 0,4%. Tonn puidugraanuleid maksis juunis 2014 keskmiselt 201,09 eurot (sh käibemaks). Ka puitbriketi hind 167,37 €/t (sh käibemaks) on eelmise kvartaliga võrreldes pisut langenud (2,2%).

Loe lähemalt SIIT

Ülevaate 2014. aasta II kvartali puiduturust koostas Erametsakeskuse tellimusel OÜ Tark Mets.