UUDISED

02
juuli

Metsaomanikud saavad nüüd ise metsateatist registreerida

01.07.2014

MAALEHT:
1. juulil jõustunud metsaseaduse muudatus võimaldab metsaomanikel lihtsustatud korras registreerida metsateatist e-metsateatise veebiteenuse kaudu. Loodud võimalus kõnetab eelkõige teadlikku metsaomanikku, kes kavandab uuendus- või harvendusraieid.
E-metsateatise registreerimise eelduseks on, et metsaomanik on avalikustanud metsaregistris olevad metsainventeerimisandmed e-metsateatise veebikeskkonnas. Seejärel on tal 30 päeva möödudes võimalik lihtsustatud korras metsateatist registreerida.
„Loodud digirakendus vähendab oluliselt metsateatise menetlusaega,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina Martverk. Teatise esitamisel saabub loetud minutite jooksul teave, kas kavandatud uuendusvõi harvendusraie vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele või mitte. Vastuolude puudumisel metsateatis registreeritakse ning metsaomanik võib planeeritud tegevustega metsas alustada.
Samas ei kaotata võimalust esitada Keskkonnaametile e-metsateatisi ja paberkandjal teatisi, mida tasub esitada ka lihtsustatud menetluses tuvastatud vastuolude puhul – näiteks kaitsepiirangutega metsaaladele. Metsaregistri avalik veebirakendus (register.metsad.ee) täieneb ka uuendusraiete teemakaardiga, mis võimaldab asjahuvilistel hinnata, millistel aladel on uuendusraied teoreetiliselt võimalikud. Vaikimisi kuvatakse kaardil kõik raieküpsed majandatavad metsad punase tooniga, mis ei tähenda, et neile on planeeritud raied või et luba raieteks on saadud.
Teemakaart pakub võimaluse hinnata raieküpsete metsade paiknemist ning uuendusraiete toimumise tõenäosust lähiaastatel. Soovi korral saab naaber või muul moel seotud osapool oma huvide väljendamiseks aegsasti metsaomanikuga ühendust võtta.