UUDISED

30
juuni

2014.a teise poolaasta taotluste eelarved ja tähtpäevad

Erametsakeskuse nõukogu kinnitas 2014.a. teise poolaasta osas taotlusvoorud metsa uuendamise, metsamaaparanduse ja metsaühistu toetuste osas. Metsamajandamiskava toetuse järgmine taotlusvoor lükkub 2015. aastasse.

Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise  toetuse 20. mail 2014.a. toimunud toetusvooru laekus taotlusi rahalises mahus 704 261,43 eurot. Toetusvooru eelarve oli 200 000 eurot. Kuna raha kõikide taotluste rahuldamiseks ei jätku, tuleb arvutada minimaalne rahastamise määr metsaomaniku kohta. Esialgsete arvutuste kohaselt oleks see olnud 152,3 eurot. Toetuse summat oleks tulnud vähendada koguni 887 erametsaomanikul.

Kujunenud olukorda arvestades tegi EMK nõukoda oma 19. juunil 2014 toimunud koosolekul ettepaneku finantseerida 2014.a. teiseks vooruks kavandatud 150 000 euro arvelt esimesse vooru esitatud taotlusi ning teist toetusvooru 2014.a. mitte korraldada. Selle tulemusena puudutab toetussumma vähendamine neli korda väiksemat hulka taotlejaid (221 metsaomanikku)  ja arvestuslik toetuse määr ühe metsaomaniku kohta tuleb umbes 456 eurot. See tähendab, et need metsaomanikud, kes taotlesid toetust 456 eurot või vähem, saavad kogu taotletud toetuse. Metsaomanikud, kes taotlesid toetust suuremas summas, saavad toetust 456 eurot ja ülejäänud osa taotlusest jääb rahuldamata. Nii et eelkõige puudutab toetuse vähendamine neid, kes taotlesid suuremat toetussummat. Täpne rahastamise määr selgub pärast kõikide taotluste läbivaatamist.

2015.a loodab EMK esimese taotlusvooru kuulutada välja võimalikult vara aasta alguses.

Alates 2015. aastast saab metsamajandamiskava toetust taotleda piirkondlike metsaühistute kaudu. Lisaks on ühistud valmis nõu ja jõuga aitama kõigi vajalike metsatööde korraldamisel.

2014.a. toetuste eelarved ja taotluste esitamise tähtpäevad:

metsa uuendamise toetus – taotluste esitamise tähtpäevad 15. juuli 2014 (eelarve 600 000 eurot) ja 01. detsember 2014 (eelarve 400 000 eurot);

metsaühistu toetus – taotluste esitamise tähtpäev 15. august 2014, eelarve 650 000 eurot;

metsamaaparanduse toetus – taotluste esitamise tähtpäev 15. september 2014, eelarve 250 000 eurot.